TAPU DEVRİ NEDİR?

Taşınmaz malların el değiştirmesine tapu devri denmektedir. Alıcı ve satıcı arasında gerçekleşmektedir.  Ayrıca aileden miras kalması ile de tapu devri yapılmaktadır. Tapu devri yapmak için; tapu müdürlüğü tarafından istenmekte olan belgeleri tamamlamak gerekmekte olup tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödenmektedir. Bu iki işlemi gerçekleştirdikten sonra tapu devir işlemlerini başlatabilirsiniz. Bu süreç 1 veya 2 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Başvuru için alıcı ve satıcının bağlı olduğu tapu dairesine hazırladıkları belgeler ile gitmesi gerekir.

GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus cüzdanı aslı (satış esnasında zorunludur) ve fotokopisi
 • Belediyeden alınan rayiç bedel yazısı
 • Tapu fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş) (İsteğe bağlıdır)
 • İcra müdürlüğünün satış müzekkeresi (Eğer cebri icra ile satılmışsa)
 • Mahkeme müzekkeresi (Eğer ortaklığın giderilmesi davası ile satılmışsa)
 • Deprem sigortası (DASK)
 • İşlemler vekil tarafından gerçekleştirilmek isteniyorsa noter onaylı vekaletname şart koşulu ile başvuru yapılması mümkündür.

TAPU DEVRİNDE MASRAFLAR NELERDİR?

Devir işlemleri için 2 ödeme yapılmaktadır. İlki tapu harcı ikincisi ise döner sermaye harcıdır. Tapu harcında indirim yapılmamaktadır. Alıcı ve satıcı kişiler karşılıklı %2 olarak bu masrafı ödemektedir, yani taraf başına %2 harç masrafı çıkmaktadır. Örnek verecek olursak 1.000.000 TL değerinde konut alınırken hem alıcı hem de satıcı 20.000 TL harç masrafı ödemek zorundadır. Arsa ve arazide de bu oran %4’dür. Bu masrafa ek olarak ilgili tapu idaresinin belirlediği döner sermaye bedeli ve ek hizmet bedeli alınmaktadır.

TAPU DEVRİ SIRASINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Tapu harcı üstünde usulsüzlük olması durumunda hem alıcı hem de satıcı para cezası ödemekle yükümlüdür. Örneğin gayrimenkulün satış değerinin olduğundan daha az gösterilmesi taktirde tapu harcı cezası uygulanıyor. Gerçek satış bedeli ve gösterilen bedel arasındaki tutarın üzerinden %15 ten başlayarak %40’a kadar ceza ödemekle yükümlü olunuyor.
 • Tapu kadastro müdürlüğüne randevu günü ve saatinde gitmeniz gerekmektedir.
 • Tapu devri sırasında gerekli belgelere sahip vekillerde işlem yapabilmektedir.

Plus Gayrimenkul uzman danışmanları bütün süreç boyunca sizlere tam destek veriyor. Ayrıca vekalet verilmesi durumunda sizin için tüm süreci sizler için gerçekleştiriyorlar. Sizde uzmanlarla çalışmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

PLUS GAYRİMENKUL
0212 286 47 47
www.plusgayrimenkul.com.tr