SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE 9 ÖNEMLİ MADDE

Bu yazımızda sözleşme hazırlayan ve imzalayacak taraflar için hukuken sağlıklı bir süreç yürütülebilmesi adına satış sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

  • Alıcı ve Satıcının Bilgileri

Taraflar hakkında kimlik ve adres bilgilerinin sözleşmede mutlaka yer alması gerekmektedir.

  • Sözleşmenin Konusu

Satılacak olan gayrimenkulün satış işleminin olduğunun ve yüzölçümü bilgisi açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca satışı yapılacak gayrimenkulün tescilli olduğu ve kimin üzerine kayıtlı olduğu bilgilerinin de yer alması gereklidir.

  • Gayrimenkulün Satış Bilgisi Ve Ödeme Planı

Gayrimenkulün toplam satış bedeli, ödeme planının nasıl yürütüleceği, taksitle ödenecekse gecikme faizi ve ödenmelerin yapılmadığı takdirde uygulanacak olan gecikme faizi sözleşmede yer alması gereken önemli maddelerdendir.

  • Tapu Devri

Gayrimenkul mülkiyetinin resmi

Gayrimenkul üzerine herhangi bir ipotek ve haciz olmadığına dair kanıt

  • Sözleşmenin Devredilmesi

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi örneğine göre sözleşmeye uyulacağı ve üçüncü kişilere devredilmeyeceği ile ilgili bilgi verilmesi gerekir.

  • Sözleşmenin Feshi

Satıcının, alıcının ödeme planını uyulmaması durumunda sözleşmeyi feshetmeye hakkı bulunmaktadır.

  • Harçlar ve Masraflar

Tüm vergi ve harç masraflarının ortak ödenecekse ödeme planı tek taraf ödeyecekse ödeyecek tarafın bilgisi verilmelidir.

  • Resmi Evrakların Gönderileceği Adres ve Değişikliği Durumu

Tarafların sözleşmede yer alan adresleri tebligat adresi olarak kabul edildiği belirtilmelidir. Adres değişirse ve taraflar bunu yazılı olarak bildirmezse sözleşmede belirtilen adreslere tebligat yapılması da kabul edilmiş sayılır.

  • Anlaşmazlıkların Çözümü

Son olarak doğacak anlaşmazlıkların hangi mahkeme ve icra daireleri tarafından takip edileceği bilgileri yer almalıdır. Satış vaadi sözleşmesinin en son bölümünde ise imzaların ve tarihin yer alması gerekmektedir.

Satılık gayrimenkuller için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Daire satın alırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için hazırlamıştık web sitemizde bulunan “Daire Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli“adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Ofisimizi daha yakından tanımak için bizi instagram hesabımızda ziyaret edin.